Zainteresowania naukowe/badawcze

1. Teoria mikrogenetyczna
2. Modele funkcji mózgu w ujęciu neuro­psychologii i neurolingwistyki
3. Procesy poznawcze i emocjonalne oraz ich zaburzenia u osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
4. Terapia neuropsychologiczna (w tym poznawcza) osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
5. Reintegracja ze społeczeństwem osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
6. Szkolenie rodzin osób z różnymi dysfunkcjami mózgu
7. Neuroobrazowanie w neuropsychologii