Zarząd

Prezes ZG PTNeur

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

email: neuropsychologia23@gmail.com.


Wiceprezesi ZG  PTNeur

Prof. StSW dr hab. Jolanta Góral-Półrola

email: jgp@stsw.edu.pl

Prof. zw. dr hab. Bożydar L. J. Kaczmarek

email: bozydarlj@gmail.com

Prof. zw. dr hab. Emilia Łojek

email: emilia.lojek@psych.uw.edu.pl

Dr Natalia Nowaczyk

email: natalia.nowaczyk@amu.edu.pl

Dr n. med. Anna Rasmus

email: ania.rasmus@gmail.com

Sekretarz

Prof. Dr Bruce Duncan MacQueen,

email: bwmacqueen@gmail.com

Skarbnik

mgr Cielebąk Ksenia

email: cielebakksenia@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Prof. US dr hab. Henryk Knapik 

email: henrykk@op.pl

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Maciej Korab

e-mail: maciej.korabb@gmail.com

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Dr n. med. Anna Rasmus

email: ania.rasmus@gmail.com

mgr Maria Bazan

email: mariabazan6@gmail.com

mgr  Ksenia Cielebąk

email: cielebakksenia@gmail.com

Dyrektor Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowego PTNeur

Prof. StSW, dr hab. Jolanta Góral-Półrola 

email: jgp@stsw.edu.pl

Dyrektor  Centrum Badania Mózgu PTNeur

Mgr Maria Łuckoś

email: maria.luckos@gmail.com

Przewodniczący Sekcji

Przewodnicząca Sekcji Neuropsychoterapii PTNeur

Prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

email: mabi4@wp.pl

Przewodniczący Sekcji Neurokulturoznawstwa PTNeur

Prof. dr hab. Stefan Bednarek 

email: st.bednarek@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuroergonomii PTNeur

dr inż. Agnieszka Buczaj

email: agnieszka.buczaj@gmail.com

Przewodniczący Sekcji Neuropsychologii Motoryczności Człowieka PTNeur

Prof. AWFiS dr hab. Marcin Dornowski

email: mdornowski@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuropsychologii w Biznesie i Administracji PTNeur

Mgr Maria Łuckoś

email: maria.luckos@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuropsychologii Sądowej PTNeur

Dr Beata Ledwoch

email: ledwoch@hotmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neurologopedii PTNeur

dr n. med. Anna Rasmus

email: ania.rasmus@gmail.com

Przewodniczący Sekcji Nowych Neurotechnologii PTNeur

Prof. AWFiS dr hab. Artur Ziółkowski

email: aziolkowski@aef.gda.pl

Przewodniczący Neuroakademii   PTNeur

mgr  Ksenia Cielebąk

email: cielebakksenia@gmail.com

Sekretarz Neuroakademii  PTNeur

mgr Aleksandra Gawrońska

email: a_gawronska@onet.pl