Zarząd

Prezes ZG PTNeur

Prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska

email: neuropsychologia23@o2.pl

Wiceprezesi ZG  PTNeur

Dr hab. Jolanta Góral-Półrola, Prof. StANS

email: jgp@stsw.edu.pl

Prof. zw. dr hab. Bożydar L. J. Kaczmarek

email: bozydarlj@gmail.com

Prof. zw. dr hab. Emilia Łojek

email: emilia.lojek@psych.uw.edu.pl

Dr Łukasz Krzywoszański, Prof. UKEN

email: lukasz.krzywoszanski@up.krakow.pl

Dr Natalia Nowaczyk

email: natalia.nowaczyk@amu.edu.pl

Dr n. med. Anna Rasmus

email: ania.rasmus@gmail.com

Sekretarz

Prof. Dr Bruce Duncan MacQueen,

email: bwmacqueen@gmail.com

Skarbnik

Mgr Cielebąk Ksenia

email: cielebakksenia@gmail.com

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Prof. US dr hab. Henryk Knapik 

email: henrykk@op.pl

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Mgr Elwira Kochańska

e-mail: elwira.kochanska@gmail.com

Członkowie Komisji Rewizyjnej

Mgr Kamil Krupa

email: kamilkrupa9406@gmail.com

Dyrektor Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowego PTNeur

Dr hab. Jolanta Góral-Półrola, Prof. StANS 

email: jgp@stsw.edu.pl

Dyrektor  Centrum Badania Mózgu PTNeur

Dr Radosława Herzog-Krzywoszańska

email: radoslawa.herzog-krzywoszanska@up.krakow.pl

Przewodniczący Sekcji

Przewodnicząca Sekcji Badania Ekspresji Genów PTNeur
Prof. zw. dr hab. Małgorzata Żychowska

email: zychowska.m@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuropsychoterapii PTNeur

Prof. zw. dr hab. Mariola Bidzan

email: mabi4@wp.pl

Przewodniczący Sekcji Neurokulturoznawstwa PTNeur

Prof. dr hab. Stefan Bednarek 

email: st.bednarek@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuroergonomii PTNeur

dr inż. Agnieszka Buczaj

email: agnieszka.buczaj@gmail.com

Przewodniczący Sekcji Neuropsychologii Motoryczności Człowieka PTNeur

Prof. AWFiS dr hab. Marcin Dornowski

email: mdornowski@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuropsychologii w Biznesie i Administracji PTNeur

Mgr Maria Łuckoś

email: maria.luckos@gmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neuropsychologii Sądowej PTNeur

Dr Beata Ledwoch

email: ledwoch@hotmail.com

Przewodnicząca Sekcji Neurologopedii PTNeur

Dr n. med. Anna Rasmus

email: ania.rasmus@gmail.com

Przewodniczący Sekcji Nowych Neurotechnologii PTNeur

Prof. UKEN Łukasz Krzywoszański

email: lukasz.krzywoszanski@up.krakow.pl

Przewodniczący Neuroakademii   PTNeur

mgr  Ksenia Cielebąk

email: cielebakksenia@gmail.com