Rozwój naukowy

Studia wyższe
mgr psychologii, 1976, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Filozoficzno-Historyczny
Praca magisterska: „Wpływ sterującej funkcji mowy na zaburzenia spostrzegania u chorych z afazją”

Studia podyplomowe
1. Specjalizacja Neuropsychologia, 1977, Toronto University, Department of Psychology
Praca dyplomowa: „Cognitive Training of Brain-Damaged Persons”
2. Specjalizacja Logopedia, 1980, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podyplomowe Studia Logopedyczne
Praca dyplomowa: „Rehabilitacja psychospołeczna chorych z afazją i dysfazją”
3. Specjalizacja Neurologopedia, 2005
Decyzja Nr 3 z dnia 31. 01. 2005 r., Minister Zdrowia, MZ-NS-ZM-851-1-1/MG/2005

Tytuły i stopnie naukowe
dr – 1980, AWF w Krakowie, Wydział Wychowania Fizycznego
Praca doktorska: „Znaczenie redukcji lęku w rehabilitacji pacjentów po urazach ręki”
dr hab. – 1987, Uniwersytet Gdański, Wydział Humanistyczny.
Praca habilitacyjna: „Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Ogniskowym Uszkodzeniem Mózgu i Afazją Całkowitą”
Prof. n. hum. – 2008, Prezydent RP
Prof. zw. – 2008, Uniwersytet Gdański, Instytut Psychologii