CZŁONKOSTWO

Zapraszamy serdecznie do członkostwa w Polskim Towarzystwie Neuropsychologicznym

Co trzeba zrobić aby zostać członkiem PTN:

  1. Pobrać, uzupełnić oraz wysłać skan uzupełnionej deklaracji.

Deklaracja. https://drive.google.com/drive/folders/1eSqB9pRO6JqPWyDKsxf5oQHGTtnTzKAV?usp=sharing

  1. Opłacić składkę członkowską w wysokości 50 zł oraz odesłać potwierdzenie zapłaty (składka członkowska obowiązuje na jeden rok kalendarzowy).

Adress:

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

ul. Modrzewiowa 22

30-224 Kraków

Email: ptneur1991@gmail.com

Dane konta Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego:

04 8589 0006 0000 0027 6593 0001

Bank Spółdzielczy Rzemiosła

ul. Dunajewskiego 7

31-133 Kraków

w tytule: składka członkowska PTNeur (data)