Czasopisma naukowe

1.Redaktor Naczelny, ACTA NEUROPSYCHOLOGICA – 2003
2.Redaktor Naczelny, Niepełnosprawność i Zdrowie – 2004
3.Członek Kolegium Redakcyjnego, APHASIOLOGY: An International, Interdisciplinary Journal – 1986
4.Członek Kolegium Redakcyjnego, Applied Neuropsychology – 1988
5.Członek Rady Naukowej, Medical Science Monitor – 2001
6.Członek Rady Naukowej, Fizjoterapia Polska – 2001
7.Członek Rady Naukowej, Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja – 2000
8.Członek Rady Naukowej, Case Reports & Clinical Practice Review – 2001
9.Członek Rady Naukowej, Psychogeriatria Polska – 2001
10.Członek Rady Naukowej, Studia Whiteheadiana – 2007