Publikacje

1. Artykuły naukowe zawarte w czasopismach znajdujących się na liście Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej (z Impact Factorem)

1.1.    Kuzak (Pachalska) M. (1982) Prevention of the State of Social Dependence of Patients Afflicted with Aphasia. The American Journal of Social Psychiatry. A Division of the World Association for Social Psychiatry. Vol. II. No. 3, Summer, Brunner/Mazel Inc., New York, 51-53
1.2.    Pachalski A., Pachalska M., Mekarski T. (1982) The relation between social achievement and the degree of improvement of paraplegic patients in the region of Cracow. Paraplegia, 20, 296-298
1.3.    Pachalska M. (1984) The Influence of the Increasing Danger of a Nuclear Conflict on the Mental Health of the Disabled. The American Journal of Social Psychiatry. Vol. IV. No.3. New York. 53-57
1.4.    Pachalski A., Pachalska M. (1984) Programme of active education in the psychosocial integration of paraplegics. Paraplegia. 22, 238-243
1.5.    Pachalska M. (1991) Group therapy for aphasia patients. Aphasiology, 5(6):541-554
1.6.    Pachalska M. (1991) Group therapy: a way of reintegrating patients with aphasia. Aphasiology, 5(6):573-577
1.7.    Pachalska M. (1991) A neurocybernetic model of image processing. Aphasiology, 5(4-5): 447-450
1.8.    Pachalska M. Kaczmarek B.L.J., Knapik H. (1995) Cracow Neurolinguistic Battery of Aphasia Examination. Aphasiology, 9(2), 193-206
1.9.    Pachalska M., MacQueen B.D. (2001) Episodic aphasia with residual effects in a patient with progressive dementia resulting from a mitochondrial cytopathy (MELAS). Aphasiology, 15(6), 599-615
1.11.    Pachalska M., Frańczuk B., MacQueen BD., Talar J. (2004) Reintegrating space and object representations in patients with hemispatial neglect: a case study. Disability and Rehabilitation. 26 (9):549-561

1.12.    Pąchalska M., MacQueen B.D. Grochmal-Bach B., Frańczuk B. (2006) Post – Traumatic Stress Disorder in Polish stroke patients who survived Nazi concentration camps. Medical Science Monitor, 12(4):CR137-149

1.13.    Bidzan L., Pąchalska M., Bidzan M. (2007)  Predictors of clinical outcome in MCI. Medical Science Monitor, 13(9):CR398-405

1.14.    Markiewicz K., Pąchalska M. (2007) Diagnosis of severe developmental disorders in children under three years of age. Medical Science Monitor, 13(2):CR89-99

1.15.    Pąchalska M., Kurzbauer H., Formińska-Kapuścik M., Urbanik A., Bierzyńska-Macyszyn G., Właszczuk P. (2007) Atypical features of dementia in a patient with Creutzfeldt-Jakob disease. Medical Science Monitor, 13(1):CS 9-19

1.16.    Pachalska M., Grochmal-Bach B.,  MacQueen B.D.,Wilk M., Lipowska M., Herman-Sucharska I. (2008) Neuropsychological diagnosis and treatment after closed-head injury in a patient with psychiatric history of schizofrenia. Medical Science Monitor. 14(8) CS76-85

1.17.    Bidzan L., Pąchalska M., Grochmal-Bach B., Bidzan M., Cieślukowska A., Pufal A. (2008) Behavioral and psychological symptoms in the preclinical stage  of Alzheimer’s Disease. Medical Science Monitor. 14(9) CR473-479

1.18.    Pachalska M., Grochmal-Bach B., Wilk M., Buliński L. (2008) Rehabilitation of an artist after right-hemisphere stroke. Medical Science Monitor. 14(10) CS110-124

1.19.    Bidzan L., Pąchalska M., Grochmal-Bach B., Bidzan M., Cieślukowska A., Jastrzębowska G. (2008) Behavioral and psychological symptoms and the progression of dementia of the Alzheimer type in nursing home residents. Medical Sciences Monitor. 14(11):CR 559-567

1.20.    Grochmal-Bach B., Pąchalska M., Markiewicz K. Tomaszewski W., Olszewski H., Pufal A. (2009): Rehabilitation of a patient with aphasia due to severe traumatic brain injury. Medical Sciences Monitor. 15(4): CS67-76 
1.21.    Grochmal-Bach B., Bidzan L., Pachalska M. Bidzan M., Łukaszewska B. Pufal A. (2009) Aggressive and impulsive behaviors in Frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease. Medical Sciences Monitor. 15(15):CR 


2.    Artykuły naukowe zawarte w recenzowanych czasopismach zagranicznych o zasięgu międzynarodowym 

2.1.    Pachalska M. (1984) Hypnotherapy for the Treatment of Psychosexual Disturbances of Aphasics and Dysphasics. Svenska foreningen for klinisk och experimentell hypnos. October. Vol. XI. No. 5. 191-204
2.2.    Pachalska M. (1987) Universal and language specific symptomatology and treatment of aphasia. Journal of   the Japanese Speech – Language – Hearing Association, 12(1), 5-16

2.3.    Pachalska M. (1993) Terapia di gruppo per pazienti afasici. I Care 18(3), 97-104

2.4.    Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D. (2002) Acquired organic mutism in the course of Creuzfeldt-Jakob Disease (Heidenhain variant): A case study. Stem -, Spraak – en Taalpathologie, Case Studies in Neurolinguistics vol. 11(1), 38-46
2.5.    Pachalska M., Talar J., Brodziak A., MacQueen B.D. (2001) Disturbances of mental image processing in post-stroke patients with left and right hemisphere damage. Medical Science Monitor, 7(4), 716-124
2.6.    Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen B.D., Formińska-Kapuścik M., Herman-Sucharska I. (2001) Neuropsychological features of rapidly progressive dementia in a patient with atypical presentation of Creutzfeldt-Jakob Disease. Medical Science Monitor, 7(6), 1013-1021
2.7.    Pąchalska M, Talar J, MacQueen BD. (2002) The role of semantic control of action in the comprehensive rehabilitation of patients recovering from prolonged coma MedSciMonit. 8(8): CR576-586
2.8.    Pąchalska M., Kurzbauer H., Talar J., MacQueen B.D. (2002) Active and passive executive function disorders subsequent to closed-head injury. Medical Science Monitor, 8(1), CS 1-9
2.9.    Pąchalska M., DiMauro S., Formińska-Kapuścik M., Kurzbauer H., Talar J., MacQueen B.D., Pawlicka I., Jeleńska-Szyguła I. (2002) The course of vision disturbances in a patient with MELAS syndrome. Medical Science Monitor, 8(2), CS 11-20
2.10.    Kiejna A., DiMauro S., Adamowski T., Rymaszewska J., Leszek J., Pachalska M (2002) Psychiatric symptoms in a patient with the clinical features of MELAS. Medical Science Monitor, 8(7), CS 66-72

3.    Artykuły naukowe zawarte w recenzowanych czasopismach polskich wymienionych na liście MNiSzW

3.1.    Pąchalska M. (1988) Lęk u osób niepełnosprawnych w świetle koncepcji Antoniego Kępińskiego. Przegląd Lekarski, 45(3), 348-351
3.2.    Pąchalska M. (1990) Psychoterapeutyczna postawa w działalności rehabilitacyjnej fizjoterapeuty. Postępy Rehabilitacji, 4(1), 19-32
3.3.    Pąchalska M. (1991) Terapia chorych z afazją: cele, realizacja i dylematy. Postępy Rehabilitacji, 5(2), 9-27
3.4.    MacQueen B.D., Pąchalska M. (1999) Znaczenie mitu jako aktu mowy w ujęciu filologii klasycznej i neurolingwistyki. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności. T. 62. Kraków, str.77- 80
3.5.    Pąchalska M., Baranowski P., MacQueen B.D., Knapik H.K. (2000) Ocena rehabilitacji neuropsychologicznej chorych z wysokimi urazami rdzenia oraz uszkodzeniem mózgu. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2(2), 44-49
3.6.    Pąchalska M., Baranowski P., Frańczuk B., MacQueen B.D., Pąchalski A. (2000) Zaburzenia funkcji poznawczych i emocjonalnych u chorych po urazach typu „whiplash”. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 2(3), 34-38

3.7.    Pąchalska M., Haftek I., Haftek K.N., MacQueen B.D., Bielecki J. (2000) Modyfikacja strategii rozwiązywania sytuacji trudnych u chorych z urazami rdzenia. Kwartalnik Ortopedyczny, 3, 182-186

3.8.    Pąchalska M., Talar J., Baranowski P., MacQueen B. D. (2000) Rehabilitacja funkcji wykonawczych u chorych po zamkniętych urazach czaszki. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2(4), 77-87

3.9.    Pachalska M., Talar J., Frańczuk B., Olszewski H., Pąchalski A., Silverman S. (2001) „Towards a Better Life”: a program of comprehensive rehabilitation for elderly patients following revision hip arthroplasty. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 3(1), 75-83
3.10.    Pąchalska M., Frańczuk B., Talar J., Tomaszewski W., MacQueen B.D., Neldon K. (2001) The neurorehabilitation of hemispatial neglect in patients with traumatic brain injury. Fizjoterapia Polska, 1(2), 143-154
3.11.    Pąchalska M., Kiejna A., Frańczuk B., Talar J., Silverman F.H., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D. (2001) Post-coma paraschizophrenia and quality of life in patients with closed head injuries. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 3(3), 401-411
3.12.    Pąchalska M., Frańczuk B., MacQueen B.D., Jastrzębowska G., Perzanowski Z., Neldon K. (2001) The impact of art therapy on the intelligibility of speech in children with cerebral palsy. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 3(4), 508-518
3.13.    Pąchalska M., Frańczuk B., Gałkowski T., Grochmal-Bach B., Knapik H., Kostyk E.,  MacQueen B.D., Pąchalski A., Pąchalski P., Stabrawa R., Jeleńska–Szyguła I. (2001) Terapia apraksji kończyn u pacjentki z zespołem MELAS. Fizjoterapia Polska, 1(1), 26-38
3.14.    Pąchalska M. (2001) Stanisław Grochmal 1911-1995: Życie i działalność w dziedzinie neurorehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 3(5), 132-142
3.15.    Pąchalska M., Talar J., Frańczuk B., Grochmal-Bach B., Krasuski M., Tomaszewski W. (2001) Podejście strategiczne do rehabilitacji chorych z wysokimi urazami rdzenia kręgowego. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 3(1), 89-99
3.16.    Pąchalska M, Gałkowski T, MacQueen B.D, Smarzyńska A, Jeleńska-Szyguła I. (2001) Dwufazowy przebieg zaburzeń słuchu w zespole MELAS. Audiofonologia, 17, 97-120
3.17.    Pąchalska M., Talar J., MacQueen BD, Baranowski P (2001) Ocena efektywności komunikacji lekarz-pacjent po urazie czaszkowo-mózgowym Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 3(5): 109-120
3.18.    Pąchalska M., DiMauro S. MacQueen B.D. Tłokiński W. (2001) Patomechanizm i obraz kliniczny zaburzeń neurobehawioralnych u pacjentki z zespołem MELAS. Neurologia i Neurochirurgia Polska, 35(4), 697-709
3.19.    Pąchalski A., Frańczuk B., Pąchalska M. (2001) Profesor Ludwik Bierkowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej ortopedii, traumatologii, rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 3(2), 289-303
3.20.    Pąchalska M., Pąchalski A., Schmidt-Pospuła M. (2002) Profesor Mieczysław Skulimowski: w poszukiwaniu korzeni krakowskiej rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 4(1), 101-114 
3.21.    Pąchalska M., Talar J., Kurzbauer H., Frańczuk B., Grochmal-Bach B., MacQueen B.D. (2002) Diagnostyka różnicowa zespołu czołowego u chorych po zamkniętych urazach czaszkowo-mózgowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 4(1):81-87
3.22.    Pąchalska M., Kurzbauer H., Grochmal-Bach B., MacQueen BD., Knapik H. (2002) Różnicowanie neuropsychologiczne otępienia o typie Alzheimerowskim z otępieniem z ciałami Lewy’ego. Rocznik Psychogeriatryczny; 5:23-35
3.23.    Brown JW, Pąchalska M. (2003) The symptom and its significance in neuropsychology. Acta Neuropsychologica.1(1):1-11
3.24.    Pąchalska M. (2003) Imagination lost and found in an aphasic artist: A case study. Acta Neuropsychologica.1(1): 56-86
3.25.    Pachalska M. (2003)  Personality, responsibility, disability. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja, 4(6):731 -746
3.26.    Pąchalska M., Kądzielawa D., MacQueen BD (2001) A neuropsychological approach to severe neglect in post-stroke patients with right hemisphere damage Polish Psychological Bulletin 32(4);DOI://10.1066//S10012010024 (http://insight.blackhorse.pl/10012/10012-0401-abstracts.html) 
3.27.    MacQueen BD. Pąchalska M, Śniegocki M, Łukowicz M, Pufal P. (2003) Ocena funkcji wykonawczych u sportowców po urazach czaszkowo-mózgowych. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 5(6):767-780
3.28.    Pąchalska M. (2003) Neuropsychological Rehabilitation for Post-Traumatic Frontal Syndrome in Patients Recovering from Prolonged Coma: A preliminary report. Acta Neuropsychologica 2003;1(2):194-227
3.29.    Pąchalska M. (2003) Disturbances of Identity i Patients with Severe Traumatic Brain Injury. Acta Neuropsychologica. 1(3):311-344
3.30.    Pąchalska M., Kurzbauer H., MacQueen BD., Grochmal-Bach B. Godziniec K. (2004) Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych – Zrewidowany w diagnostyce różnicowej depresji, zespołu lekkich zaburzeń poznawczych oraz otępienia typu Alzheimera. Psychogeriatria Polska 2004:1(2) 119-144

3.31.    Pąchalska M., MacQueen BD., Jastrzębowska G., Pufal A. (2004) Zaburzenia mowy u pacjentów wybudzonych z długotrwałej śpiączki. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 6(4):472-482
3.32.    Pąchalska M., Schmidt-Pospuła (2004) Profesor Adam Pąchalski: pół wieku uczestnictwa w rozwoju krakowskiej ortopedii, traumatologii i rehabilitacji. Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. 6(4), 523-551
3.33.    Pąchalska M., MacQueen BD., Grochmal-Bach B., Kolański I. Herman-Sucharska I. (2004) Reconstructing the link between perception and action in a patient with schizofrenia and traumatic brain injury. Acta Neuropsychologica, 2(2): 56-86

3.34.    MacQueen BD, Pąchalska M, Tłokiński W, Pufal A, Jastrzębowska G. (2004) Disturbances in the use of metaphors in patients with traumatic brain injury. Acta Neuropsychologica. 2(4): 351-370
3.35.    Pąchalska M., MacQueen BD. (2005) Microgenetic theory. A new paradigm for contemporary neuropsychology and neurolinguistics. Acta Neuropsychologica. 3(3): 89-106
3.36.    Pąchalska M., Jastrzębowska G., Lipowska M., Pufal A. (2007) Specific language developments impairment: neuropsychological and neurolinguistic aspects. Acta Neuropsychologica. 5(3):131-154. 
3.37.    Pąchalska M., Lipowska M., Łukaszewska B. (2007) Towards a process neuropsychology:  microgenetic theory and brain sciences. Acta Neuropsychologica. 5(4):228-245
3.38.    Pąchalska M., Markiewicz K., Buliński L., Wilk M. (2008) The strategic approach to the rehabilitation of patients with „locked In syndrome”.  Acta Neuropsychologica. 6(1):43-60
3.39.    Nikolaenko N.N., Pachalska M. (2008) Neuropsychological aspects of artistic creativity. Acta Neuropsychologica. 6(2):177-206. 

4.  Podręczniki, skrypty

4.1.    Pąchalska M. (1985) Teoria i praktyka rehabilitacji w chorobach psychicznych. Wyd. Mon. Kraków: AWF
PL ISSN 0860-0642 
4.2.    Pąchalska M. (1986) Kompleksowy Model Rehabilitacji Chorych z Afazją Całkowitą. Wyd. Mon. Nr 28. Kraków: AWF [PRACA HABILITACYJNA]
ISBN 0860-0642
4.3.    Pąchalska M. (1999) Afazjologia. Warszawa – Kraków: PWN.
ISBN 83-01-12431-8 
4.4.    Grochmal-Bach B., Pąchalska M. (2004) Tożsamość człowieka a teoria mikrogenetyczna. Kraków: WAM. 
ISBN 83-7318-453-8 
4.5.    Pąchalska M. (2007) Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu. T. I. Procesy poznawcze i emocjonalne. Warszawa: PWN. 
ISBN 978 83 01 4977-2 t.1
4.6.    Pąchalska M. (2007) Neuropsychologia kliniczna: Urazy mózgu. T. II. Procesy językowe i integracja ze społeczeństwem. Warszawa: PWN. 
ISBN 978 83 01 14978-9 t.2
4.7.    Pąchalska M. (2008) Rehabilitacja neuropsychologiczna: Procesy poznawcze i emocjonalne. Wydawnictwo Naukowe UMCS.
ISBN 978-83-227-2741-6

5. Redakcja książek w języku angielskim

5.1. Pąchalska M. red. (1988) Contemporary Problems in the Rehabilitation of Persons with Aphasia. Kraków: AWF 

5.2.    B.D. MacQueen, M. Pąchalska. red. (2003) Society as text in the thought of Richard Harvey Brown. Wrocław: Continuo Publishing House

5.3.    Pąchalska M. MacQueen BD. red. (2006) Root metaphors: selected essays on social thinking. Wrocław: Continuo Publishing House

5.4.    M. Pachalska & M. Weber (eds.) Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process, Frankfurt/Paris/ Lancaster, New Brunswick, Ontos Verlag

6. Redakcja książek w języku polskim

6.1.    Pąchalska M., red. (1989) Zdrowie w koncepcji doktora Henryka Jordana. Kraków: Towarzystwo im. Doktora Henryka Jordana

6.2.    Herzyk A., Daniluk B., Pąchalska M., MacQueen B.D., (2003) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS

6.3.    Pąchalska M., Grochmal-Bach B., MacQueen BD. (2007) Tożsamość człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków: WAM

6.4.    Pąchalska M., Kwiatkowska G. (2009) Neuropsychologia humanistyczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS

7.  Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub podręczniku akademickim w języku obcym

7.1.    Kuzak – Pachalska M. (1982) Prevention of the state of social dependence of the patients afflicted with aphasia. (W:) V. Hudolin (ed.) Social Psychiatry. Nowy Jork – Londyn – Waszyngton D.C., Boston: Plenum Publishing Corporation, 797-803
7.2.    Pachalska M. (1986) Communicazione non verbale nell’ afasia globale. (W:) Gitti G., red., Rivista I CARE, Supplemento al No. 1. Florencja, 1-12
7.3.    Pachalska M. (1988) Nonlinguistic group therapy. (W:) Schindler O, Basso A, redd., Aphasia today. Florencja, 295-303
7.4.    Pachalska M., Knapik H., Rogowski P., Perzanowski Z. (1988) Group art therapy. Program and functional communication of patients with aphasia. (W:) Schindler O, Basso A, redd., Aphasia today. Florencja, 119-126
7.5.    Pachalska M. (1993) The concept of holistic rehabilitation of persons with aphasia. (W:) Holland A.L., Forbes M.M., redd., Aphasia treatment. World perspectives. San Diego, Kalifornia: Singular Publishing Group, Inc., 145-174
7.6.    Pachalska M., MacQueen B.D. (2002) The collapse of the US-THEM structure in aphasia: a neuropsychological and neurolinguistic perspective. (W:) Duszak A., red., Us & others. Amsterdam: John Benjamins, 481-503
7.7.    Pachalska M., Olszewski H., Lipowska M., Tłokiński W. (2006) The neuropsychology of metaphors [W:] Pachalska M. MacQueen BD. ed. (2006) Root metaphors: selected essays on social thinking. Lublin: Continuo Publishing House, 219-248
7.8.    Pachalska M. (2007) Progressive language and speech disorders in dementia. W: M.J. Ball & J.S. Damico (red.) Clinical Aphasiology – Future Directions. London: Psychology Press, 299-394
7.9.    Pąchalska M., MacQueen  B.D. (2008) Process Neuropsycholgy, Microgenetic Theory and Brain Sciences. W: M. Weber & W. Desmond (eds.) Handbook of Whiteheadian Process Though, Frankfurt/ Lancaster, Ontos Verlag 423-436
7.10.    Pachalska M. (2008) Re-membering: the recovery of artistic vision after right-hemisphere stroke.  W: M. Pachalska & M. Weber (eds.) Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process, Frankfurt/Paris/ Lancaster, New Brunswick, Ontos Verlag 254-296
7.11.    Pachalska M. (2008) Jason Walter Brown: an authentic life. W: M. Pachalska & M. Weber (eds.) Neuropsychology and Philosophy of Mind in Process, Frankfurt/Paris/ Lancaster, New Brunswick, Ontos Verlag 416-443
7.12.    Pachalska M., MacQueen B.D. (2008) The Microgenetic Revolution in Contemporary Neuropsychology and Neurolinguistics (W:) Weber M., Weekes A. (eds.), Whiteheadian Approaches to  Consciousness in Psychology, Neuropsychiatry and Philosophy of Mind, New York: SUNY Press, 164-185

8.  Autorstwo rozdziału w monografii, pracy zbiorowej lub podręczniku akademickim w języku polskim

8.1.    Pąchalska M. (1985) Kompensacja w zakresie niejęzykowego porozumiewania się u chorych z uszkodzeniem dominującej półkuli mózgu. (W:) Dega W., red., Zdolności kompensacyjne i możliwości ich wykorzystania w rehabilitacji osób z ogniskowym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Warszawa: PZWL, 171-179
8.2.    Pąchalska M. (1985) Problemy organizacji czasu wolnego u chorych z afazją. (W:) .  J. Orzech., J. Sobiecka., red.  Sport Osób Niepełnosprawnych w Różnych Grupach WiekowychWarszawa, 52-63
8.3.    Pąchalska M. (1986) Logoterapia zespołowa w rehabilitacji chorych z afazją. (W:) Człowiek Niepełnosprawny w Społeczeństwie. Ed. A. Hulek. PZWL Warszawa. 103-105
8.4.    Pąchalska M., Pachalski A., Knapik H., Gołda M., (1990) Układ nerwowy autonomiczny a odbudowa porozumiewania się chorych z afazją całkowitą. (W:) Rola układu nerwowego autonomicznego w rehabilitacji medycznej. Warszawa: PZWL, 226-240

8.5.    Pąchalska M., Knapik H., Domanski J., (1990) Metoda emisji fotonowej w ocenie poziomu lęku u chorych z afazją. (W:) Milanowska K, red., Zjawiska bioelektryczne w diagnostyce i terapii dysfunkcji ruchowych. Warszawa-Wrocław-Kraków: Ossolineum, 55-62

8.6.    Pąchalska M., (1993) Neurocybernetyczny model przetwarzania wyobrażeń złożonych sytuacji lękotwórczych u chorych z afazją. (W:) Tłokiński W., red., Lęk. Różnorodność przeżywania. Warszawa: ARX REGIA, 1993, 112-122
8.7.    Pąchalska M. (1993) Antycypacja frustracji potrzeb społecznych źródłem lęku komunikacyjnego u aktora z afazją. [W:] Tłokiński W., red., Lęk: Zjawisko umotywowane. Warszawa: Drukarnia naukowo-techniczna, 1995, 107-121Pąchalska M., (1993) Zaburzenia komunikacji u chorych z afazją. (W:) Opuscula logopaedica in honorem Leonis Kaczmarek. Lublin: UMCS, 265-283
8.8.    Pąchalska M. (2002) Problematyka badań jakościowych w afazjologii (W:) Anna Herzyk, Beata Daniluk (red.) Jakościowy opis w neuropsychologii: Przekrój zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin, 103-133

8.9.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2002) Rozpad pragmatyki u chorych z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu. (W:) Anna Herzyk, Beata Daniluk (red.) Jakościowy opis w neuropsychologii: Przekrój zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin, 41-72

8.10.    Pąchalska M, MacQueen BD. (2002) Heurystyczne podejście do diagnozy i terapii afazji. W: Tarkowski Z, Jastrzębowska G, red. Człowiek wobec ograniczeń. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR” 209-238

8.11.    Pąchalska M, MacQueen BD.(2002) Teoretyczne podstawy rehabilitacji pacjentów po urazach mózgu i pnia mózgu. [W:] Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 164-204

8.12.    Talar J, Pąchalska M, Łukowicz M, Mańko G. (2002) Etapowy schemat badania pacjentów z zespołem pourazowego uszkodzenia pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Teoretyczne podstawy rehabilitacji pacjentów po urazach mózgu i pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 118-163

8.13.    Talar J, Pąchalska M, Łukowicz M, Knapik H, Pufal A. (2002) Etapowy program leczenia i rehabilitacji pacjentów z zespołem pourazowego uszkodzenia pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 207-280

8.14.    Pąchalska M, Talar J. (2002) Poszpitalna rehabilitacja osób z zespołem pourazowego uszkodzenia pnia mózgu. W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB, str. 281-327

8.15.    Pąchalska M. (2002) Profesor Tadeusz Gałkowski: życie, działalność i pasje naukowe. Tarkowski Z, Jastrzębowska G, red. Człowiek wobec ograniczeń. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „ORATOR”: 2002, 209-238, 27-49 

8.16.    Pąchalska M. (2003) Zaburzenia neurobehawioralne a jakość życia pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych (W:) A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, BD. MacQueen, (Red.) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS, str. 53 – 84

8.17.    Pąchalska M., Grochmal-Bach B. (2003) Zespół stresu pourazowego u osób po rozległym urazie mózgu (W:) A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, BD. MacQueen, (Red.) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS, 2003, str. 85 – 100

8.18.    MacQueen BD, Pąchalska M. (2003) Zaburzenia porozumiewania się chorych po urazach czaszkowo-mózgowych (W:) A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, BD. MacQueen, (Red.) Neuropsychologiczne problemy pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych: Jakość życia pacjenta. Lublin: UMCS, str. 101 – 120

8.19.    Pąchalska M, Kurzbauer H, Grochmal-Bach B, MacQueen BD, Urbanik A, Herman-Sucharska I. (2003) Nietypowe zaburzenia języka i mowy u pacjentki z klinicznym rozpoznaniem zespołu Steele’a Richardsona-Olszewskiego. W: Red. Jerzy Leszek. Choroby otępienne: Teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. Continuo, 285-304

8.20.    Pąchalska M. (2003) Metody diagnozy chorego z afazją [W:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.) Logopedia: Pytania i odpowiedzi. Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego. T. II. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i u dorosłych. str. 611 – 699
8.21.    Pąchalska M. (2003) Metody terapii chorego z afazją [W:] T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.) Logopedia: Pytania i odpowiedzi. Opole, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, T. II. Zaburzenia komunikacji językowej u dzieci i u dorosłych. str. 700 – 771
8.22.    Pąchalska M (2003) Neuropsychologiczna rehabilitacja pacjentów wybudzonych z długotrwałej pourazowej śpiączki [W:] J. Talar (red.) Neurorehabilitacja u progu XXI wieku. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AM w Bydgoszczy, str.56-76
8.23.    Pąchalska M. (2005) Pojęcie szczęścia w psychologii procesu. W: Anna Duszak, Nina Pawlak (red.) Anatomia szczęścia – emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Warszawa: WUW 53-64
8.24.    Pąchalska M. (2005) Proces uwagi i jego zaburzenia u pacjentów po urazach czaszkowo-mózgowych (W:) K. Jodzio, Neuronalny świat umysłu. Oficyna Wydawnicza “Impuls” Kraków, 109 – 144
8.25.    Pąchalska M. (2005) Neuropsychologiczna diagnostyka afazji (W:) Szeląg E., Gałkowski T. Jastrzębowska G. (red.) Podstawy neurologopedii. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 750-845
8.26.    Pąchalska M. (2005) Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją. (W:) Szeląg E., Gałkowski T. Jastrzębowska G. Wprowadzenie do neurologopedii. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, 846-906
8.27.    Pąchalska M., MacQueen BD. (2006) Komunikacja interpersonalna a tożsamość człowieka (W:) BLJ. Kaczmarek, A. Kucharski, M. Stencel (red.) Komunikowanie się. Lublin. Problemy i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 107-135
8.28.    Pąchalska M (2007) Neuropsychologia tożsamości (W:) M. Pąchalska, B. Grochmal-Bach, B.D. MacQueen (red.) Tożsamość człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym. Kraków: WAM, 25-74
8.29.    Pąchalska M. (2008) Patogeneza  i neuropsychologiczna diagnostyka afazji.  W: Domańska Ł., Borkowska R. (red.) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS,  153-194
8.30.     Pąchalska M., MacQueen B.D. (2008) Mózg i pragmatyka. W: Domańska Ł., Borkowska R. (red.) Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS,  153-194

9. Recenzje publikacji zagranicznych opracowane na zaproszenie wydawnictw zagranicznych, opublikowane w czasopismach wyróżnionych na Liście Filadelfijskiej (z Impact Factorem):

9.1.    Pachalska M. (1991) Mutism, by Y. Lebrun. Review. Aphasiology, 5(2), 201-202

9.2.    Pachalska M. (1987) The treatment of aphasia. A language-oriented approach, by C.M. Shewan and D.L. Bandur. Review. Aphasiology, 1(1), 101-102

9.3.    Pachalska M. (1991) Group therapy: a way of reintegrating patients with aphasia: reply and answers. Aphasiology, 5(6), 63-67

9.4.    Pachalska M (2002) The microgenetic revolution: reflections on a recent essay by Jason Brown. Neuro-Psychoanalysis. An Interdisciplinary Journals for Psychoanalysis and the Neurosciences. 4(1):108-116

9.5.    Pachalska M. (2006): Review: Robert L. Solso. The psychology of art and the evolution of the conscious brain. Cambridge, Massachusetts, and London, England: The MIT Press, 2003. ISBN: 0-262-19484-8. 278 pages. The Journal of Nervous and Mental Disease, 194 (8), 632-634

10. Recenzje opublikowane w Polsce:

10.1.    Pąchalska M. (2003) Mind and Nature. Essays on time and subjectivity. by J.W. Brown. London and Philadelphia: Whurr Publishers. Review. Acta Neuropsychologica. 1(4), 4¬63-467
10.2.    Pąchalska M. (2005) Robert Solso, The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2003, Acta Neuropsychologica 3(3), 211-225 
10.3.    Krystyna Błachnio (2001) Vademecum Logopedyczne. Poznań. Wydawnictwo UAM
10.4.    Recenzja wydawnicza tekstu monografii p.t.: Artediagnoza: Psychologiczna specyfika twórczości plastycznej dzieci neurotycznych w opracowaniu dr Elżbiety Głowackiej z Instytutu Psychologii Stosowanej UJ (2006) Kraków: Wydawnictwo UJ

11.  Inne publikacje

11.1.    Kuzak (Pąchalska) M. (1978) Nowa forma grupowej rehabilitacji osób z ogniskowym uszkodzeniem mózgu. (W:) Materiały II Sympozjum Rehabilitacji. TWK Kraków, 79-86
11.2.    Kuzak (Pąchalska) M. (1980) Model of Group Rehabilitation of People Suffering from Aphasia. (In:) Proceedings of the 18th Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Washington D.C., USA. Vol. II. Speech-Language-Hearing, 127-131
11.3.    Kuzak (Pąchalska) M. (1982) Psychoruchowa metoda terapii autogennej jako nowa forma rehabilitacji chorych z urazami ręki. Zarząd Główny TWK, Biul., Inform., No. 1-2, Warsaw, 9-13
11.4.    Pachalska M., Misra P.C. (1983) Videohypnodesensitization for Dysphasia. (In:) Proceedings, XIX Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics, Edinburgh, Scotland, Vol. III. 1041-1045
11.5.    Pachalska M. (1983) Unisensual Therapy for the Treatment of Patients with Global Aphasia. (In:) Proceedings, XIX Congress of the International Association of Logopedics and Phoniatrics. Edinburgh, Scotland. Vol. III. 1046-1050
11.6.    Pachalska M. (1986) The evaluation of speech therapy of global aphasic persons treated by therapeutic teams trained and untrained in nonlingual communication. (In:) Logopedics and Phoniatrics Issues for Future Research. Proceedings of the 20th IALP Congress. Tokyo. 118-119
11.7.    Pachalska M. (1986) Nonverbal and verbal or rather nonlingual and lingual communication of persons with aphasia. (In:) Logopedics and Phoniatrics Issues for Future Research. Proceedings of the 20th IALP Congress. Tokyo, 120-121
11.8.    Pachalska M., Knapik H., Wojtak M. (1984) Der Einfluss der Hypnotherapie auf psychosexuelle Storungen bei Erkrankungen des Zentralnervensystems. (In:) Schlussbericht 4 alpenlandisch-adriatisches Symposium für internationale Zusammenarbeit in der Rehabilitation. Eds. Dressler D., Kaiser J., & Kridlo M., AUF, Vienna, 198-208
11.9.    Pachalski A., Pachalska M., Kilar Z. (1984) Konditionstraining für Para- und Tetraplegiker. (In:) Schlussbericht 4 alpenlandisch-adriatisches Symposium für internationale Zusammenarbeit in der Rehabilitation. Eds. Dresler D., Kaiser J., & Kridlo M., AUF, Vienna, 272-274
11.10.    Pachalska M., Knapik H., Kasperczyk T., Wojtak M. (1984) Arbeitstherapie in der Rehabilitation von Paraplegikern. (In:) Schlussbericht 4 alpenlandisch-adriatisches Symposium für internationale Zusammenarbeit in der Rehabilitation. Eds. Dressler D., Kaiser J., & Kridlo M., AUF, Vienna, 274-282
11.11.    Pachalska M. (1985) Modyfikacja więzi rodzinnej chorych z afazją w procesie rehabilitacji. (W:) Pamiętniki IV Konferencji Seksuologów. Warsaw. 75-88
11.12.    Pąchalska M. (2005) Foreward. [W:] Jason W. Brown. Process and the Authentic Life: Toward a Psychology of Value. Ontos-Verlag

12.    Filmy i teledyski terapeutyczne:

12.1.    Pachalska M., Knapik H. (1988) An Aphasic Pianist. Film przedstawiony w czasie obrad III Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazją. Florencja, 16-18 czerwca.
12.2.    Pachalska M. (1994) Victory of an aphasic actor. Film przedstawiony w czasie obrad VI Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazją. Aalborg, 23-26 sierpnia.
12.3.    Pachalska M., Knapik H. (1994) Creative Aphasia: One Artist’s Struggle. Film przedstawiony w czasie obrad IV Międzynarodowego Kongresu Neurolingwistyki. Kraków, 14-17 września
12.4.    Pąchalska M., Haftek K., Knapik H. (1996) W walce z losem: Piotr. Film przedstawiony 
w czasie obrad VI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii, Polskiego Towarzystwa Neuro-chirurgów. Konstancin, 9-11 maja
12.5.    Pachalska M., Haftek K., Knapik H. (1996) W walce z losem: Agnieszka. Film przedstawiony w czasie obrad VI Sympozjum Sekcji Neuroortopedii, Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów. Konstancin, 9-11 maja 1996
12.6.    Pachalska M., MacQueen B.D., Haftek K., Knapik H. (1997) Sprawny inaczej. Film przedstawiony w czasie obrad III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji. Ustroń/Cieszyn, 17-19 wrzesień 
12.7.    Pachalska M., Haftek K., MacQueen B.D. (1998) When One Has to Pass into Oblivion. Film przedstawiony w czasie obrad VIII Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazją, Johannesburg 25-28 sierpnia
12.8.    Pąchalska M., MacQueen B.D., Knapik H. (1998) Creative Aphasia: A Case Study. Film przedstawiony w czasie obrad Sesji Plenarnej na VIII Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacji Chorych z Afazją. Johannesburg, 25-28 sierpnia
12.9.    Pachalska M., MacQueen B.D. (1998) Lost Words. Film przedstawiony w czasie obrad Sesji Plenarnej na VIII Międzynarodowym Kongresie Rehabilitacji Chorych z Afazją. Johannesburg, 25-28 sierpnia
12.10.    Pąchalska M., MacQueen B.D. & Haftek K. (1998) Niezwykli ludzie. Film przedstawiony w czasie obrad III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń/ Cieszyn, 17-19 wrzesień 
12.11.    Pachalska M., MacQueen B. (1998) Odnaleźć siebie. Film przedstawiony w czasie obrad III Kongresu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Ustroń/ Cieszyn, 17-19 wrzesień
12.12.    Pąchalska M., MacQueen B.D., Pąchalski P. (1999) W walce z nieznanym. Film przedstawiony w czasie obrad Konferencji Naukowej pt. „Diagnozowanie Logopedyczne. Afazja. Zaburzenia rozwoju mowy”. Pomagisterskie Studium Logopedyczne, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski. Pułtusk, 19-21 czwerca
12.13.    Pąchalska M., Haftek K., (1999) Jedno marzenie. Film przedstawiony w czasie obrad  XVII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Lublin, 1-4 września, 1999 
12.14.    Pąchalska M., MacQueen B.D. & Haftek K. (2000) Monumentum exegit aere perennius. Film przedstawiony w czasie obrad VIII Sympozjum Sekcji Neuroortopedii Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, 11-13 maj 2000 Konstancin – Jeziorna
12.15.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2000) Diagnosing pragmatic disturbances. Film wykonany i prezentowany w sesji plenarnej IX Międzynarodowego Kongresu Rehabilitacji Chorych z Afazja. Rotterdam, 16-18 sierpień 2000
12.16.    Pąchalska M., MacQueen BD. (2002) Formatting memory program. Film naukowy prezentowany w sesji plenarnej Światowego Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Toronto 13-16 luty 2002
12.17.    Pąchalska M. (2002) Metody terapii chorych z afazją pourazową. Film naukowy prezentowany w czasie Fakultetów Intra- i Interdyscyplinarnych: ŚPIĄCZKA: PATOMECHANIZM ORAZ NASTĘPSTWA NEUROPSYCHOLOGICZNE
12.18.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2007) Autor siebie. Film naukowy prezentowany w czasie obrad 11. Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, 21 – 22 wrzesień 2007
12.19.    Pąchalska M., Pufal A. (2007) Ceroidolipofuscynoza. Film naukowy prezentowany w czasie I Sesji Plenarnej 11. Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, 21 – 22 wrzesień 2007
12.20.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2007) Zespół MELAS. Film naukowy prezentowany w czasie I Sesji Plenarnej 11. Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego. Gdańsk, 21 – 22 wrzesień 2007

13.  Autorstwo (w tym tłumaczenie i adaptacja kulturowa) testów neuropsychologicznych

13.1.    Pąchalska M., (1993) Bostoński Test Apraksji – autoryzowany przekład  [Boston Apraxia Test – N. Helm-Estabrooks 1991]. [W:] Afazjologia. Warszawa, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN
13.2.    Pąchalska M., (1994) Test Żetonów  –  Autoryzowana Wersja Polska [Token Test – DeRenzi D. L. A.] Vignolo 1962  
13.3.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (1997) Zachodnia Bateria Diagnostyczna Afazji – autoryzowana wersja polska [Western Aphasia Battery  – WAB, A. Kertesz, 1982 Grune & Stratton]. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu
13.4.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (1998) Neurolingwistyczny Test Badania Uwagi. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu
13.5.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (1998) Bostoński Test Nazywania – autoryzowana wersja polska [Boston Naming Test, BNT].  Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu
13.7.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (1998) Arkusz Oceny Funkcji Wykonawczych (dla rodziny lub opiekuna pacjenta). Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu
13.8.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (1999) Test Pamięci Behawioralnej Rivermead – autoryzowana wersja polska  [Rivermead Behavioural Memory Test Barbara Wilson, 1988] Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu
13.9.    Pąchalska M. (2000) Skala Powodzenia w Rehabilitacji. 2000: Kraków. Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu. 
13.10.    Test Samodzielności Funkcjonalnej (FIT). 2002: W: Talar J, red. Urazy pnia mózgu. Kompleksowa diagnostyka i terapia. Bydgoszcz: Katedra i Klinika Rehabilitacji AMB
13.11.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2002) Kwestionariusz Zachowań Osoby z Zespołem Czołowym – autoryzowana polska wersja “Frontal Behavioural Inventory” A. Kertesza i wsp. 1998: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 4(1): 81-87
13.12.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2004) Kliniczny Test Funkcji Wykonawczych. Psychogeriatria Polska: 1(2),141-144
13.13.    Pąchalska M., MacQueen B.D. (2004) Skala Badania Percepcji Siebie. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu.
13.14.    Międzynarodowy Zestaw Pytań do Badania Osobowości Wersja Polska (IPIP – QPV). 2005: Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu. 
13.15.    Interakcyjne Testy Komputerowe – Mindstreams TM , 2005: Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu. 
13.16.    Pąchalska M., MacQueen B.D., Moskała M. (2005) Kwestionariusz Oceny Anosognozji. Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu
13.17.    Skala Pamięci Wechslera – Wechsler Memory Scale – WMS-III, 2006: Instytut Psychologii UG, Gdańsk
13.18.    Pąchalska M. (2007) Kwestionariusz Analizy Celów [W:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS
13.19.     Pąchalska M. (2007) Ankieta oceny interakcji społecznych [W:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS
13.20.    Pąchalska M. (2007) Ankieta oceny niestosownego ujawnienia samego siebie [W:] Rehabilitacja neuropsychologiczna. Lublin: Wydawnictwo UMCS
13.21.    Pąchalska M., MacQueen B.D., Szwabowska D. (2006) Skala jakości życia po urazie mózgu. – autoryzowana polska wersja “Quality of Life after Brain Injury – QOLIBRI” J.L. Truelle i wsp. 2003: Kraków: Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu

14. Programy komputerowe

14.1.  Pąchalska M., Gans Z., Sadowska D. (2004) Adaptacja gry komputerowej „Gdzie na świecie jest Carmen San Diego” do terapii zaburzeń poznawczych.  New York: Center for Cognition and Communication

15. Tłumaczenia z języka angielskiego

15.1.    Zrozumieć Afazję. Przewodnik dla rodzin i przyjaciół [oryginał: Understanding Aphasia: A guide for family and friends, by M. Taylor-Sarno, M.D., hc.] (Przetłumaczone na język polski przez M. Pąchalską), Fundacja na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Mózgu, Kraków, 1993.
15.2.    Pąchalska M (2001) Wspomnienie specjalisty-neurologa po udarze mózgu, Fizjoterapia Polska, 1(1): 83-86. Tłumaczenie artykułu: DiMauro S (1998) A Survivor’s Perspective. [W:] Gillen G, Burkhardt A, redd., Stroke Rehabilitation: A Function-Based Approach. St. Louis: Mosby, 508-511.