XXII Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego Neuropsychologia w medycynie – medycyna w neuropsychologii

29-30 listopada 2019 roku – Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12, Lublin

Konferencja jest dedykowana osobom ze środowiska akademickiego oraz praktykom. Zapraszamy w szczególności psychologów, neuropsychologów, neurologopedów, lekarzy, ale także wszystkich innych specjalistów, których praca skoncentrowana jest na szeroko rozumianym wsparciu osób z dysfunkcjami OUN. Zapraszamy do rozważań i dyskusji w kilku obszarach tematycznych:

  • Neuropsychologia w różnych obszarach medycyny
  • Neurotechnologie w diagnozie i rehabilitacji osób z dysfunkcjami mózgu
  • Problemy diagnozy i rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniami OUN
  • Zaburzenia neurorozwojowe

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać do 5 września 2019 r. na adres: pkliniczna.neuropsychologia@poczta.umcs.lublin.pl