Organizatorzy

  • Zakład psychologii klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie
  • Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne
  • Katedra i Klinika Neurologii UM w Lublinie
  • Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji UM w Lublinie
  • Zakład Neuropsychiatrii Klinicznej UM w Lublinie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONGRESU:

  • Przewodnicząca: dr hab. Aneta R. Borkowska,
  • Sekretarze: dr Beata Daniluk, dr Ewa Zawadzka,
  • Członkowie: mgr Magdalena Bury-Kamińska, dr Łucja Domańska, dr Robert Modrzyński

Patronat honorowy nad Kongresem objęli:

Jego Magnificencja Rektor UMCS prof. dr hab. Stanisław Michałowski

Jego Magnificencja Rektor UM prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop