Informacje i opłaty

Ważne terminy:

  • przesłanie zgłoszenia udziału w konferencji (czynnego lub biernego) do 5 września 2019 r.
  • informacja zwrotna o przyjęciu zgłoszenia o aktywnym uczestnictwie w Kongresie do 18 września 2019 r.
  • dokonanie opłaty konferencyjnej do dnia 30 września 2019 r.

WAŻNE INFORMACJE:

Termin Kongresu:
29-30 listopada 2019 r.

Ważne terminy:
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12
Lublin

Formy wystąpień:
Referat – czas wystąpienia 20 minut
Poster – (wymiary posteru – format A1: 594 x 841)

Opłaty konferencyjne:
Opłata podstawowa 350 zł
Opłata dla studentów 100 zł
Opłata podstawowa zawiera: materiały konferencyjne, obiad, obsługę przerw kawowych. Studentom
zapewniamy materiały konferencyjne oraz obsługę przerw kawowych.
Opłata dodatkowa (dla chętnych) za udział w bankiecie – 100 zł

Prosimy o wnoszenie opłat na rachunek:
Nr konta: 03114010940000290516001136
Z dopiskiem: „UMCS-UM-neuropsychologia-19