Sesje tematyczne

  • Neuropsychologia a medycyna
  • Neuropsychologia i choroby metaboliczne
  • Neuropsychologia a starzenie się normalne i patologiczne
  • Neuropsychologia wczesnego rozwoju
  • Neuropsychologia i genetyka
  • Diagnozowanie neuropsychologiczne w różnych obszarach medycyny
  • Rehabilitacja neuropsychologiczna
  • Innowacyjne metody diagnozy i rehabilitacji neuropsychologicznej
  • Varia