Aktywność Zawodowa

dr Beata Daniluk, psycholog, pracuje w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS w Lublinie. Od 2006 roku pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych „Diagnoza i terapia neuropsychologiczna”. Specjalizuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej osób dorosłych z uszkodzeniami mózgowia, głównie osób z deficytami pamięci, zaburzeniami językowymi oraz z zespołami otępieniennymi.
Zainteresowania naukowe:
– neuropsychologia kliniczna
– nieuświadamiane procesy pamięciowe
– obraz kliniczny i przebieg schorzeń otępiennych
– mózgowe i psychologiczne mechanizmy starzenia się
– biomarkery zaburzeń poznawczych u osób po udarze mózgu
– metodologiczne aspekty diagnozy neuropsychologicznej dzieci i dorosłych
– rehabilitacja neuropsychologiczna